आज एमालेको पदयात्रा

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट १ आश्विन २०७९, शनिबार
1 Min Read
Aa
;+ljwfg lbj;nfO{ /fli6«o lbj;sf ¿kdf dgfpg g]skf Pdfn]n] sf7df8f}+df kbofqf u/]sf] 5 . kbofqf laxfg & ah]af6 pkTosfsf afg]Zj/, d}ltb]jL, n}grf}/, sflndf6L / nlntk'/sf] s'k08f]naf6 z'¿ eP/ a;Gtk'/df ;ef df kl/0ft ePsf] lyof]. kmf]6f] bLks s];L

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमालेंं) ले संविधान दिवसको सातौँ वर्षगाँठका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा वाकाथन (पदयात्रां) गरेको छ । ललितपुरको कुपण्डोल, काठमाडौँको कालीमाटी, नयाँ बानेश्वर, मैतीदेवी र लैनचौरबाट पदयात्रा सुरु भएर शहीद गेटमा जम्मा भएको थियो । संसद् विघटन गरेर एमालेमाथि संविधानलाई कमजोर बनाएको आरोप लागिरहेका बेला पार्टीले संविधान निर्माणमा पार्टीले गरेको अगुवाइको सन्देश दिन आजको पदयात्रा आयोजना गरेको एमाले पाटिको भनाई छ ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसलाई जनताको दिवसको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । संघर्ष र बलिदानीबाट निर्माण भएको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएकोमा ओलीले खुसीसमेत व्यक्त गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेका छन् । संविधानको रक्षा गर्दै नेपालीलाई नै साथमा लिएर देशलाई विकासको बाटोमा लैजानुपर्नेमा ओलीले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array